1. A nyilatkozat célja

 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Fenyvesi Pénzügyek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1137 Budapest Újpesti rakpart 7. 1.em 6. ) által a https://kezeletlenszamla.hu internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

2. Adatkezelő megnevezése

 Név:Fenyvesi Pénzügyek Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely:1137 Budapest Újpesti rakpart 7. 1.em 6. 

  Adatkezelő kapcsolattartója:

  Fenyvesi Tamás

  Telefonszám: 36709487087

  E-mail-cím: tamas@fenyvesipenzugyek.hu

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH regisztráció folyamatban.

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

  A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

  Név

 Mobil telefonszám

E-mail-cím

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 Jogalap: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 Továbbá: a  2001. évi CVIII. törvény.

 A kapcsolatfelvételi űrlapon rögzítésre kerülő személyes adatok (Jelentkezők teljes neve, telefonszáma, email címe) kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel személyes találkozó időpontjának egyeztetése miatt.

 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

  Az adatok kezelésének megszünése és az adatok törlése akkor történik meg, amikor az adatok törlését a jelentkező emailben vagy telefonon jelzi. Mivel nem történik sem hírlevél sem marketing anyag küldés, ezért az adatok tárolása a tamas@kezeletlenszamla.hu email címhez tartozó email tárhelyen történik, ahonnan egyedül manuálisan lehetséges az adatok törlése, ezért szükséges a külön törlési kérelem jelzése. Természetesen az igényelt adattörlést készségesen 24 órán belül elvégezzük.

 

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

 

Tárhelyszolgáltatóként:

  C-Host  Kft.

  1115 Budapest , Halmi u. 29.

  info@nethely.hu

 

Automatikus email küldő szoftverként:

 www.elegantthemes.com (Divi Sablon Kapcsolati űrlapja)

 Elegant themes, Inc.

 Attention: Legal Department

 1233 Howard Street, Apt. #3A 

 San Francisco, California 94103 

 Email: support@elegantthemes.com 

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

  Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 E-mail: tamas@fenyvesipenzugyek.hu vagy tamas@kezeletlenszamla.hu

 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

8. Hírlevelek

 Nem küldünk hírlevelet. Az adatkezelés célja egyedül a kapcsolatfelvétel emailben vagy telefonon.

 

9. Záró rendelkezések

 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.